ایده بازار

فراخوان ایده های برتر علمی و تجربی در جشنواره صنایع غذایی کشور

ایده های برتر راه گشای توسعه پایدار در صنایع غذایی کشور

با سلام

بدینوسیله از کلیه مدیران ؛ اساتید دانشگاهی ؛ دانشجویان ؛کارشناسان صنایع غذایی ؛ صنعتگران محترم فعال در حوزه صنایع لبنی دعوت به عمل می آید تا با ارسال ایده های برتر به دبیرخانه جشنواره علوم و صنایع غذایی ( گرامی داشت دکتر هدایت ) تا مورخه ۰۶/۱۱/۹۷ زمینه توسعه و ایجاد نوآوری در صنایع لبنی را فراهم نمایند . شایان ذکر است به ایده های برتر از نظر هیئت داوری جوایز ارزشمندی اعطاء خواهد گردید .