محورهای همایش

محورهای همایش

با گرایش شیر و فراورده های لبنی

 • کاهش و بازیافت پسماندها و ضایعات صنعت غذا
 • روش های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی
 • امنیت و ایمنی مواد غذایی
 • بحران آب و صنایع غذایی
 • سایر پژوهش های نوین در صنایع غذایی
 • غنی سازی مواد غذایی
 • نانو تکنولوژی و نانو بیوتکنولوژی در صنایع غذایی
 • میکروبیولوژی و بیو تکنولوژی در صنایع غذایی
 • مهندسی مواد و طراحی خطوط تولید مواد غذایی
 • راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنایع غذایی
 • فرمولاسیون مواد غذایی
 • صنایع بسته بندی مواد غذایی
 • سلامت بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی
 • غذاهای فراسودمند، پری بیوتیک و پروبیوتیک
 • کاربرد اسانس ها و عصاره های طبیعی در صنایع غذایی
 • ترکیبات ضد مغذی در مواد غذایی