درباره ما

تاريخچه شكل گيری

بنا به ضرورت ايجاد تشكلی در بخش صنايع غذايی كشور در سال 1364 با همفكری و همت تعدادی از اساتيد، متخصصين و مسئولان مرتبط بخشهای دولتی و خصوصی ، انجمن علوم و صنايع غذايی ايران پايه ريزی شد و با تاييد اولين كنگره ملی صنايع غذايی دال بر ضرورت موجوديت آن، فعاليت خود را آغاز كرد.

همكاری، همياری و اعتقاد اعضاء به ويژه در بخشهای صنعت و دانشگاه موجب تعالی اين انجمن شد به نحوی كه امروز اين تشكل با انجام خدماتی در عرصه صنعت غذای كشور به عنوان يك مرجع غير دولتی مورد اعتماد مسئولان مرتبط با آن اعم از سازمانهای دولتی، بخش صنعت، متخصصين و ساير دست اندركاران شناخته می شود.

اهداف

  • تلاش برای برقراری ارتباط و ایجاد تشكل میان واحدهای صنعتی، متخصصین، كارشناسان، اساتید،‌اندیشمندان و دانشجویان مرتبط.
  • حمایت از گروهها و صنایعی كه در این عرصه فعالیت دارند.
  • همگام كردن صنعت غذای ایران با تكنولوژی روز دنیا و آشنایی متخصصین و صاحب نظران.
  • ارتقاء بخشیدن سطح علمی این صنعت و زمینه سازی جهت نوآوری.
  • اطلاع رسانی گسترده تمامی اعضای خانواده صنایع غذایی از تحولات و همه آنچه كه در صنعت غذای كشور رخ می دهد.

خلاصه ای از فعالیت های انجمن

گزارش تصویری از جشنواره های قبلی