مهر ۱۰, ۱۳۹۷

فراخوان ارسال مقالات

آبان ۱۹, ۱۳۹۷

پوستر رسمی همایش

دی ۲۴, ۱۳۹۷

نشست خبری با حضور دبیر اولین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت فرآورده های لبنی و یازدهمین جشنواره علوم و صنایع غذایی (جایزه علمی دکتر هدایت) و دهمین جشنواره دکتر شهاب واعظ زاده (R&Dهای برتر صنعت غذا )

اولین نشست خبری با حضور دکتر شهریار دبیریان ، دبیر اولین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت
دی ۳۰, ۱۳۹۷

تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ ۱۰ بهمن ۹۷

بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت ارسال مقالات جهت اولین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت فرآورده